STOWARZYSZENIE

Poznaj nas

O STOWARZYSZENIU

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży powstało w maju 2019 roku. Wówczas to grupa młodych emigrantów doszła do wniosku, że trzeba założyć organizację, która będzie jednoczyć młodzież Polską i polonijną z całego świata. Inauguracja działalności Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży miała miejsce w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, jednej z najbardziej prestiżowych polskich placówek dyplomatycznych na świecie. 


Polskie Stowarzyszenie Młodzieży zajmuje się wspieraniem i inspirowaniem młodzieży w realizowaniu ich inicjatyw, organizowaniem spotkań i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych dla młodzieży,  tworzeniem i realizowaniem projektów dla młodzieży tj. uroczystości okolicznościowych, konkursów, spotkań z ważnymi osobami, itd.,  współpracowaniem z organizacjami polonijnymi w celu identyfikowania nowych możliwości rozwijania swoich talentów dla młodzieży, pozyskiwaniem informacji dotyczących stypendiów oraz wsparcia finansowego w zakresie opłacania studiów lub innych przedsięwzięć, oraz wspieraniem młodzieży w angażowaniu się w działalności związane z Polską i polskością. 

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży ma swoją siedzibę w Nowym Jorku. Celem organizacji jest tworzenie świadomości własnej wartości i chęci doskonalenia swej osobowości, by stać się wartościową częścią Polonii, a także prawymi obywatelami obranego kraju.

NASZ CEL

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. powstało w celach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, polegających na wspieraniu inicjatyw młodzieżowych, organizowaniu imprez dla młodzieży oraz kuratorowaniu programów związanych z popularyzacją polskiej historii, kultury, języka, tradycji i dziedzictwa.

NASZA MISJA

Wzmacnianie głosu młodych ludzi poprzez współpracowanie z organizacjami działającymi na ich rzecz oraz wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Biuro ds. Administracyjnych

Biuro ds. Społecznych

Dział ds. Międzynarodowych

Dział ds. Programów

Dział ds. Finansów

Dział ds. Mediów i Promocji

 

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png