NASZ CEL

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. powstało w celach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, polegających na wspieraniu inicjatyw młodzieżowych, organizowaniu imprez dla młodzieży oraz kuratorowaniu programów związanych z popularyzacją polskiej historii, kultury, języka, tradycji i dziedzictwa.

NASZA MISJA

Wzmacnianie głosu młodych ludzi poprzez współpracowanie z organizacjami działającymi na ich rzecz oraz wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c) (3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png