top of page

STOWARZYSZENIE

Poznaj nas

O STOWARZYSZENIU

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży powstało w maju 2019 roku. Wówczas to grupa młodych emigrantów doszła do wniosku, że trzeba założyć organizację, która będzie jednoczyć młodzież Polską i polonijną z całego świata. Założycielem organizacji jest Jakub J. Staniewski. Inauguracja działalności Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży miała miejsce w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, jednej z najbardziej prestiżowych polskich placówek dyplomatycznych na świecie. 


Polskie Stowarzyszenie Młodzieży zajmuje się wspieraniem i inspirowaniem młodzieży w realizowaniu ich inicjatyw, organizowaniem spotkań i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych dla młodzieży,  tworzeniem i realizowaniem projektów dla młodzieży tj. uroczystości okolicznościowych, konkursów, spotkań z ważnymi osobami, itd.,  współpracowaniem z organizacjami polonijnymi w celu identyfikowania nowych możliwości rozwijania swoich talentów dla młodzieży, pozyskiwaniem informacji dotyczących stypendiów oraz wsparcia finansowego w zakresie opłacania studiów lub innych przedsięwzięć, oraz wspieraniem młodzieży w angażowaniu się w działalności związane z Polską i polskością. 

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży ma swoją siedzibę w Nowym Jorku. Celem organizacji jest tworzenie świadomości własnej wartości i chęci doskonalenia swej osobowości, by stać się wartościową częścią Polonii, a także prawymi obywatelami obranego kraju.

NASZ CEL

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. powstało w celach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, polegających na wspieraniu inicjatyw młodzieżowych, organizowaniu imprez dla młodzieży oraz kuratorowaniu programów związanych z popularyzacją polskiej historii, kultury, języka, tradycji i dziedzictwa.

NASZA MISJA

Wzmacnianie głosu młodych ludzi poprzez współpracowanie z organizacjami działającymi na ich rzecz oraz wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

Screen Shot 2020-05-22 at 2.02.25 PM.png

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.50 AM.png

Biuro ds. Administracyjnych

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.57 AM.png

Biuro ds. Społecznych

Screen Shot 2020-05-22 at 2.13.57 PM.png

Dział ds. Międzynarodowych

Screen Shot 2020-05-03 at 2.54.17 AM.png

Dział ds. Programów

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.42 AM.png

Dział ds. Finansów

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.27 AM.png

Dział ds. Mediów i Promocji

Anchor 1
bottom of page