Ratuszowa_Marmurowa.jpg

Biuro ds. Administracyjnych

Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

PERSONEL BIURA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Bartek Szymański

Wiceprezes ds. Administracyjnych

Urodzony i wychowany w Ameryce z mocnymi polskimi korzeniami, zawsze poświęcał swój czas pracy społecznej, w szczególności  pracy w Polonii. Jest najmłodszym członkiem komitetu organizacyjnego Parady Pułaskiego. Jako student uczęszczający na uczelnię Pace University, Bartek stale angażuje się w działania związane z pracą z młodzieżą.

Julia Wojtkowski

Zastępca Wiceprezesa

Julia Wojtkowski urodziła się w Nowym Jorku ale wychowała się w domu, w którym nade wszystko zawsze pielęgnowano polskość i patriotyzm. Od najmłodszych lat wakacje spędzała w Polsce, poznając Polską kulturę i język. Uczestniczyła w licznych obozach polonijnych w Krakowie i w Rucianem Nidzie. Przez 9 lat uczęszczała do Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej.

ZADANIA I OBOWIĄZKI

Biuro ds. Administracyjnych zapewnia wsparcie dla Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży i jest odpowiedzialne za koordynację posiedzeń komisji oraz nadzór nad ogólnymi sprawami administracyjnymi związanymi z funkcjonowaniem organizacji. Dokumenty korporacyjne, takie jak protokoły ze spotkań, dokumenty firmowe i szablony są przechowywane przez Biuro ds. Administracyjnych.

KONTAKT

Z Biurem ds. Administracyjnych należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (bszymanski.psm@gmail.com) w sprawach współpracy, sprawach administracyjnych i sprawach dotyczących kwestii ogólnych.

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Biuro ds. Administracyjnych

Biuro ds. Społecznych

Dział ds. Międzynarodowych

Dział ds. Programów

Dział ds. Finansów

Dział ds. Mediów i Promocji

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png