Ratuszowa_Marmurowa.jpg
Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.50 AM.png

Biuro ds. Administracyjnych

Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

PERSONEL BIURA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Bartek Szymański

Wiceprezes ds. Administracyjnych

Urodzony i wychowany w Ameryce z mocnymi polskimi korzeniami, zawsze poświęcał swój czas pracy społecznej, w szczególności  pracy w Polonii. Jest najmłodszym członkiem komitetu organizacyjnego Parady Pułaskiego. Jako student uczęszczający na uczelnię Pace University, Bartek stale angażuje się w działania związane z pracą z młodzieżą.

Julia Wojtkowski

Zastępca Wiceprezesa

Julia Wojtkowski urodziła się w Nowym Jorku ale wychowała się w domu, w którym nade wszystko zawsze pielęgnowano polskość i patriotyzm. Od najmłodszych lat wakacje spędzała w Polsce, poznając Polską kulturę i język. Uczestniczyła w licznych obozach polonijnych w Krakowie i w Rucianem Nidzie. Przez 9 lat uczęszczała do Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej.

ZADANIA I OBOWIĄZKI

Biuro ds. Administracyjnych zapewnia wsparcie dla Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży i jest odpowiedzialne za koordynację posiedzeń komisji oraz nadzór nad ogólnymi sprawami administracyjnymi związanymi z funkcjonowaniem organizacji. Dokumenty korporacyjne, takie jak protokoły ze spotkań, dokumenty firmowe i szablony są przechowywane przez Biuro ds. Administracyjnych.

KONTAKT

Z Biurem ds. Administracyjnych należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (bszymanski.psm@gmail.com) w sprawach współpracy, sprawach administracyjnych i sprawach dotyczących kwestii ogólnych.

Screen Shot 2020-05-22 at 2.02.25 PM.png

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.50 AM.png

Biuro ds. Administracyjnych

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.57 AM.png

Biuro ds. Społecznych

Screen Shot 2020-05-22 at 2.13.57 PM.png

Dział ds. Międzynarodowych

Screen Shot 2020-05-03 at 2.54.17 AM.png

Dział ds. Programów

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.42 AM.png

Dział ds. Finansów

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.27 AM.png

Dział ds. Mediów i Promocji