NASZ CEL

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. powstało w celach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, polegających na wspieraniu inicjatyw młodzieżowych, organizowaniu imprez dla młodzieży oraz kuratorowaniu programów związanych z popularyzacją polskiej historii, kultury, języka, tradycji i dziedzictwa.

NASZA MISJA

Wzmacnianie głosu młodych ludzi poprzez współpracowanie z organizacjami działającymi na ich rzecz oraz wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

g1266.png