PROJEKT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

O projekcie

Projekt mający na celu zachęcenie uczniów do podjęcia się nauki na uczelniach i pozyskiwania wykształcenia wyższego. Poprzez realizację projektu, młodzież ma możliwość szerszego pozyskiwania informacji dotyczących studiowania, metod wybierania najlepszej dla siebie uczelni, decydowania się nad kierunkiem studiów oraz wymiany doświadczeń poprzez organizowane spotkania i konferencje ze studentami i profesorami szkół wyższych.

Cele

Celem projektu jest...

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png