top of page
g989.png

PROJEKT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

O projekcie

Projekt mający na celu zachęcenie uczniów do podjęcia się nauki na uczelniach i pozyskiwania wykształcenia wyższego. Poprzez realizację projektu, młodzież ma możliwość szerszego pozyskiwania informacji dotyczących studiowania, metod wybierania najlepszej dla siebie uczelni, decydowania się nad kierunkiem studiów oraz wymiany doświadczeń poprzez organizowane spotkania i konferencje ze studentami i profesorami szkół wyższych.

Cele

Celem projektu jest...

Kontakt z koordynatorem projektu
bottom of page