Ratuszowa_Marmurowa.jpg
Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.42 AM.png

Dział ds. Finansów

Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

PERSONEL DZIAŁU DS. FINANSÓW

19990294_1430107827071131_59954288465476

Veronica Tęcza

Dyrektor ds. Finansów

ZADANIA I OBOWIĄZKI

Dział ds. Finansów zarządza kontami finansowymi Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz prowadzi rejestr dochodów i wydatków, odpowiada za pozyskiwanie funduszy i ogólne działania fundraisingowe. Dział ds. Finansów tworzy politykę finansową, budżet Stowarzyszenia i nadzoruje wszystkie działania finansowe, prowadząc rachunkowość Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KONTAKT

Z Działem ds. Finansów należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (finance@polishyouth.org) w sprawach finansów, dotacji, dofinansowania, oraz wsparcia finansowego.

Screen Shot 2020-05-22 at 2.02.25 PM.png

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.50 AM.png

Biuro ds. Administracyjnych

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.57 AM.png

Biuro ds. Społecznych

Screen Shot 2020-05-22 at 2.13.57 PM.png

Dział ds. Międzynarodowych

Screen Shot 2020-05-03 at 2.54.17 AM.png

Dział ds. Programów

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.42 AM.png

Dział ds. Finansów

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.27 AM.png

Dział ds. Mediów i Promocji