Ratuszowa_Marmurowa.jpg

Dział ds. Finansów

Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

PERSONEL DZIAŁU DS. FINANSÓW

Veronica Tęcza

Dyrektor ds. Finansów

ZADANIA I OBOWIĄZKI

Dział ds. Finansów zarządza kontami finansowymi Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz prowadzi rejestr dochodów i wydatków, odpowiada za pozyskiwanie funduszy i ogólne działania fundraisingowe. Dział ds. Finansów tworzy politykę finansową, budżet Stowarzyszenia i nadzoruje wszystkie działania finansowe, prowadząc rachunkowość Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KONTAKT

Z Działem ds. Finansów należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (vtecza.psm@gmail.com) w sprawach finansów, dotacji, dofinansowania, oraz wsparcia finansowego.

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Biuro ds. Administracyjnych

Biuro ds. Społecznych

Dział ds. Międzynarodowych

Dział ds. Programów

Dział ds. Finansów

Dział ds. Mediów i Promocji

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png