PROJEKT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

O projekcie

Rolą Młodzieżowego Biuletynu Informacyjnego (MBI) jest upowszechnianie informacji o wszelkich przejawach życia młodzieży na całym świecie oraz działań młodzieży w organizacjach i instytucjach na rzecz Polonii i Polaków za granica kraju w sposób umożliwiający czerpanie wiedzy i dobrych wzorców kultywowania polskości oraz ułatwiający dostęp do programów wsparcia tych działań.

Działalność Biuletynu oparta jest na ścisłej współpracy ze środowiskami młodzieżowymi — zarówno organizacjami jak też indywidualnymi korespondentami.

Cele

Celem projektu jest...

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png