Ratuszowa_Marmurowa.jpg

Dział ds. Mediów i Promocji

Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

PERSONEL DZIAŁU DS. MEDIÓW I PROMOCJI

Olivia Bąk

Dyrektor ds. Mediów i Promocji

Urodzona i wychowana w Ameryce. Zainteresowanie do języka polskiego, tradycji i kultury wyniosła z domu rodzinnego. Olivia studiuje ekonomię i język angielski w O’Malley School of Business w Manhattan College. Zaczęła współpracować jako przedstawiciel marketingowy dla start-upu Canary, muzycznej platformy społecznościowej. Wielka pasją Olivii to śpiew i taniec. Marzy aby po ukończeniu studiów zostać aktorką. 

Victoria Pietruszewski

Zastępca Dyrektora ds.
Mediów i Promocji

Marzena Nguyen

Koordynator ds. Komunikacji

Filip Chećko

Wolontariusz, Fotograf

ZADANIA I OBOWIĄZKI

Do obowiązków Działu ds. Mediów i Promocji należą przede wszystkim szeroko rozumiane działania promocyjne i marketingowe na rzecz Stowarzyszenia: m.in. tworzenie polityki marketingowej Stowarzyszenia w oparciu o długoterminowe strategię marketingowe, zarządzanie kontami mediów społecznościowych, przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, uczestnictwo oraz współorganizacja imprez promujących, przygotowanie oraz rozpowszechnianie gadżetów promocyjnych z logo Stowarzyszenia, kreowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia, dokumentowanie wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie i nadzorowanie materiałów zamieszczanych na stronie i opublikowanych w mediach.

KONTAKT

Z Działem ds. Mediów i Promocji należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (obak.psm@gmail.com) w sprawach mediów społecznościowych i strony internetowej oraz współpracy medialnej.

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Biuro ds. Administracyjnych

Biuro ds. Społecznych

Dział ds. Międzynarodowych

Dział ds. Programów

Dział ds. Finansów

Dział ds. Mediów i Promocji

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png