Ratuszowa_Marmurowa.jpg

John Niewiński

Koordynator ds. członkowskich

john.jpg

O mnie

John Niewiński uczęszczał do Brooklyn Technical High School w Nowym Jorku.  W ramach programu PharmD na Long Island University John skoncentrował swoją edukację na chemii i biologii, rozwijając swoją pasję do obu tych dziedzin. John, również bardzo zafascynowany inżynierią, był członkiem zespołu Brooklyn Technical High School FRC Robotics.  W ciągu swoich czterech lat każdego roku poświęcał niezliczone godziny na produkcję robota na zawody regionalne.

Przez osiem lat Jan uczęszczał do Polskiej Szkoły Marii Konopnickiej, spędzając dzieciństwo na poznawaniu polskiej kultury.  W ciągu czterech lat liceum uczęszczał także do Szkoły Polskiej przy parafii św. Cyryla i Metodego.  John jest bardzo dumny ze swojego polskiego pochodzenia i umiejętności płynnego mówienia po polsku.  W wolnym czasie John lubi biegać długodystansowe i jeździć na rowerze.  Poświęca również czas na pomoc swojej społeczności, czy to w jego liceum, polskiej szkole, czy lokalnym Kościele.

John obecnie studiuje na St. John’s University, gdzie spędzi kolejne lata w ramach programu PharmD.

Czym się zajmuję w PSM

Koordynator członkostwa jest przede wszystkim odpowiedzialny za produkcję i dystrybucję certyfikatu członkostwa każdego nowego członka.