AKTUALNOŚCI

Nasza bieżąca działalność

  • PSM

Czytanie Preambuły Konstytucji 3 Maja

Aktualizacja: maj 4

Z okazji Święta Konstytucji 3 maja🇵🇱młodzież czyta preambułę pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, uchwalonej tego dnia 229 lat temu w 1791 roku.🤍❤️


Polskie Stowarzyszenie Młodzieży © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.

15 wyświetlenia

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png