AKTUALNOŚCI

Nasza bieżąca działalność

  • PSM

Kolejne spotkanie Polskich klubów uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

W sobotę wieczorem, 1 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Polskich klubów uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Młodzieży. Spotkanie zwołane było po raz pierwszy przez Gabrielę Woźniak, nowo powołaną na stanowisko Koordynatora ds. Studenckich.


Podczas spotkania przewodniczący i członkowie zarządów polskich klubów studenckich dyskutowali na temat problematyki związanej ze wprowadzanymi w nowym roku szkolnym zmianami w nauczaniu i ich wpływu na prowadzoną przez kluby działalność, formy współpracy międzyuniwersyteckiej w okresie sytuacji epidemiologicznej oraz sposobów wsparcia społeczeństwa studenckiego w strukturze klubów. Studenci także dokonali porównania wprowadzanych przez uczelnie programów dostosowujących je do nowej rzeczywistości oraz ich skutki na całokształt poboru nauki przez studentów.

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.


54 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png