top of page
News Cameraman

AKTUALNOŚCI

Nasza bieżąca działalność

  • Zdjęcie autoraPSM

Marszałek Młodzieży czyli pierwszy w historii reprezentant młodzieży na Paradzie Pułaskiego

Zaktualizowano: 17 cze 2021

Po raz pierwszy w historii Parady Pułaskiego młodzież wybrała swojego reprezentanta kolejnej i już 82. parady, która w bieżącym roku odbędzie się dnia 6 października. Większością głosów Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, organizacji zrzeszającej polską młodzież z większości krajów na świecie, Marszałkiem Młodzieży został Jakub Jan Staniewski.

Jakub J. Staniewski, President of the Polish Youth Association

Kandydaturę Staniewskiego zaproponowała Natalia Karwowska — Kierownik ds. organizacyjnych podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu PSM w dniu 31 sierpnia 2019 roku. W jednomyślnym głosowaniu wybrano reprezentanta w osobie Jakuba Jana Staniewskiego, który poprowadzi kontygent Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży słynną na świecie nowojorską Piątą Aleją podczas Parady Pułaskiego.


Jakub Jan Staniewski urodził się w Polsce w Lublinie. W wieku pięciu lat wyemigrował z Polski do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał na Coney Island, gdzie spędził 8 lat. W tym czasie, oprócz szkoły amerykańskiej, uczęszczał do Polskiej Szkoły Dokształcającej im. gen. Kazimierza Pułaskiego na Brooklynie, którą ukończył z wyróżnieniem. Później wraz z rodzicami i rodzeństwem przeprowadził się do New Jersey, gdzie kontynuował naukę języka polskiego w Polskiej Szkole Dokształcającej przy Polskiej Fundacji w Clark przez kolejne 3 lata. Szkołę zakończył maturą i wyróżnieniem Dyrektora Szkoły dla najlepszego ucznia. Będąc uczniem Polskiej Szkoły w Clark, założył tzw. Ruch Pomocy Humanitarnej, czyli grupę uczniów, która we współpracy z Armią Zbawienia w Plainfield, NJ podejmuje różne działania charytatywne i zbiórki funduszy na pomoc najbardziej potrzebującym. Od momentu powstania organizacja pomogła ponad 200 dzieciom otrzymać prezenty na święta i przekazała żywność i środki higieniczne na rzecz Armii Zbawienia.


Jakub Staniewski z Prezesem Centrali Polskich Szkół Dokształcających, Panią Dorotą Andraką

W wieku 16 lat jako uczeń X klasy w szkole amerykańskiej, założył własną firmę Ordon Enterprises LLC oraz markę Varsovia Exclusive Menswear, specjalizującą się w sprzedaży ręcznie szytych koszul męskich, importowanych z Polski. Od każdego zakupionego produktu firma przekazuje 5% ceny zakupu do szpitala dziecięcego St. Jude Children's Research Hospital. Dodatkowo, zajmuje się profesjonalnym projektowaniem stron internetowych.

W bieżącym roku 2019 roku, Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, dr Dorota Andraka, powołała Jakuba Staniewskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży CPSD. Stanowisko to jest głosem doradczym, jednocześnie reprezentującym polonijną młodzież w zakresie identyfikowania i analizowania jej potrzeb i rozwijania drzemiących w niej talentów. Ponadto redaguje dział młodzieżowy w kwartalniku Centrali Polskich Szkół Dokształcających "ASYSTENT", który kierowany jest przede wszystkim do młodzieży uczącej się w szkołach polonijnych. Tematyka działu jest bardzo różnorodna. Począwszy od artykułów opisujących życie młodzieży w Ameryce, poprzez wywiady ze znanymi osobowościami ze środowiska polonijnego, poradami jak dobrze radzić sobie z nauką, informacjami związanymi ze studiami, ze stypendiami oferowanymi przez różne organizacje, czy wreszcie warsztatami skutecznej komunikacji, np. w rodzinie.


W 2017 roku był bohaterem jednego z odcinków programu telewizyjnego o polskich rodzinach żyjących w USA, w ramach cyklu “W naszym domu mówimy po polsku", który emitowany był w telewizji TVP Polonia w ponad 20 krajach, a obejrzało go ponad 2,8 miliona widzów. W programie prezentowane były losy rodzin, mieszkających na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, wypowiedzi uczniów i nauczycieli szkół polonijnych, uzupełnione materiałem filmowym o codziennym życiu bohaterów. Program miał na celu motywowanie środowiska polonijnego do podejmowania koniecznego wysiłku w kierunku dwujęzycznego wychowania polonijnych dzieci w duchu polskości, nie tylko w USA, ale na świecie.


Jakub J. Staniewski, President of the Polish Youth Association
Staniewski przemawiający w Pałacu Prezydenckim podczas spotkania uczestników kolonii "Polska Jest w Tobie" z Ministrem Prezydenckim Adamem Kwiatkowskim

Każdego roku, podczas wakacji w Polsce, uczestniczy obozach integracyjno-językowych i szkoleniowych. Dotychczas Staniewski był uczestnikiem obozów: "Ambasador Polskości 2018" Stowarzyszenia Wspólnota Polska, "Wakacje Po Polsku" Fundacji na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych, "Lato z Polską" SWP, "Polska Jest w Tobie" SWP oraz wielu innych. Podczas obozów uczestniczył w spotkaniach m.in. z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim, Prezesem ZBP Krzysztofem Pietraszkiewiczem, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adamem Kwiatkowskim oraz Senatorem RP Janiną Sagatowską.


W 2019 roku na prośbę Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku, Jakub Staniewski poprowadził spotkanie networkingowe dla młodzieży polonijnej, podczas którego omawiane były tematy studiów w Polsce, oraz sposoby aktywizacji młodego pokolenia. Głównym celem spotkania było zachęcenie młodzieży do działalności na rzecz Polski oraz budowanie przyjaznych relacji polsko-amerykańskich, a także podtrzymywanie więzi i świadomości polskiej wsród studentów.Jakub J. Staniewski, President of the Polish Youth Association
Staniewski prowadzący spotkanie Pierwszej Damy RP, Agaty Kornhauser-Dudy z młodzieżą polonijną

Od czasu do czasu zajmuje się konferansjerką. W bieżącym roku, prowadził Bankiet Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, podczas którego gościem honorowym był Biskup Diecezji Brooklyn Nicholas DiMarzio. Dodatkowo w 2018 roku, Staniewski prowadził w Konsulacie Generalnym RP spotkanie Pierwszej Damy RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy z młodzieżą polonijną zrzeszoną w Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Jakub Staniewski jest prezesem i założycielem Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, organizacji zrzeszającej i jednoczącej młodzież polonijną na świecie. Celem stowarzyszenia jest organizowanie spotkań i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych dla młodzieży, organizowanie spotkań z ciekawymi i znanymi osobami, pozyskiwanie informacji dotyczących stypendiów, pomocy finansowej w zakresie opłacania studiów oraz uaktywnianie i wspieranie młodzieży w angażowanie się w działalność związaną z Polską i polskością na obczyźnie. Aktualnie jest studentem drugiego roku na Seton Hall University na kierunku Zarządzanie. Interesuje się językami obcymi. Biegle włada językiem polskim (Seal of Biliteracy otrzymany w 2018 roku), angielskim i hiszpańskim (Seal of Biliteracy otrzymany w 2017 roku), a uczy się języka rosyjskiego. Lubi jazdę konną, podróże i dobrą książkę.


 

Źródła: Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Kancelaria Prezydenta RP, Archiwum prywatne © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

49 wyświetleń

コメント


bottom of page