top of page
News Cameraman

AKTUALNOŚCI

Nasza bieżąca działalność

  • Zdjęcie autoraPSM

Młodzież polonijna wypowiada się przeciwko błędnemu określeniu "Polskich obozów zagłady"

Dnia 5 sierpnia b.r. Prezes PSM Jakub J. Staniewski i Wiceprezes ds. Administracyjnych Bartek Szymański w liście do rektora Uniwersytetu Bucknell w Pensylwanii zaapelowali o poprawienie błędnego określenia "Polski obóz zagłady" i wypowiedzieli się przeciwko korzystaniu ze sformułowań przekłamujących historię Polski. Ów sformułowanie zostało użyte w letnim 2020 wydaniu gazety uniwersyteckiej w artykule „Burg and Beyond” autorstwa absolwentki Miyah Powe.

Artykuł z Bucknell University Magazine, w którym użyto błędnego sformułowania "Polskie obozy koncentracyjne"

Autorka opisuje podróż studentki historii do Polski, podczas której uczestniczyła “w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, które odbyły się na terenie ówczesnego polskiego obozu koncentracyjnego." Tym bardziej niepokojący jest fakt, że także artykuł dotyczy badań prowadzonych przez profesora Davida Del Testa nad portretowaniem ofiar Holokaustu w muzeach i miejscach pamięci.


Przedstawiciele młodzieży głęboko poruszeni użytym kłamliwym sformułowaniem zażądali w liście korekty obraźliwego stwierdzenia, które jest całkowicie niezgodne z prawdą historyczną czasu II wojny światowej. Ponadto umiejscowienie mapy Polski na tle zdjęcia studentki przed Reichstagiem bez sprecyzowania iż zostało ono wykonane podczas pobytu w Berlinie manipuluje ludzką wyobraźnią, szczególnie w przypadku czytelników nie znających prawdziwej polskiej historii zarazem nie zdających sobie sprawy z faktu, że Reichstag, Gmach parlamentu Rzeszy mieści się w Berlinie, a nie w Polsce.


Faktem jest, że obozy zagłady zostały zbudowane i prowadzone przez Nazistów w Polsce. Jednakże było to wówczas państwo okupowane przez nazistowskie Niemcy. Ważnym jest podkreślenie, że to właśnie naziści zamordowali w obozach 6 milionów polskiej ludności, włączając w tę liczbę 3 miliony polskich Żydów.


Niewątpliwie takie niezrozumienie sytuacji oraz historii Polski i używanie kłamliwych określeń są szkodliwe dla wizerunku Polski i polskiego narodu. Bowiem pismo trafiając w ręce studentów wspomnianego uniwersytetu fałszuje wręcz odbiór polskiej historii. A należy wspomnieć, że pośród grona studentów na pewno znajdują się ci pochodzący z rodzin, których przodkowie wiele wycierpieli podczas II wojny światowej.


Użycie nieprawdziwych sformułowań podważa reputację uczelni, która to winna kształcić młodzież w zachowaniu wierności prawdzie historycznej i której rolą jest edukowanie przyszłych pokoleń. Jest to zatem szczególnie niepokojące, iż takie sformułowanie pojawiło się w publikacji uniwersyteckiej, która trafia do rąk ponad 50,000 czytelników (jak podaje wydawnictwo uczelni).


Pod wpływem reakcji polskiej dyplomacji oraz protestów Polonii na obraźliwe i fałszywe publiczne wypowiedzi o „polskich obozach koncentracyjnych/polskich obozach zagłady” pojawiające się za granicą w środkach masowego przekazu zakaz używania tych błędnych określeń wydały dzienniki „Wall Street Journal”, „New York Times” i „San Francisco Chronicle” oraz portal internetowy Yahoo!, w dodatku do wydania jawnej korekty przez nich również poprzednio popełnionego błędu.


W załączeniu znajduje się oryginał listu przesłanego do rektora uczelni przez Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży.


Link do artykułu, w którym użyto kłamliwego sformułowania: magazine.bucknell.edu/issue/summer-2020/burg-and-beyond-poland/

 

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.

29 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page