top of page
News Cameraman

AKTUALNOŚCI

Nasza bieżąca działalność

  • Zdjęcie autoraPSM

Początek działalności Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży i spotkanie z organizacjami polonijnymi

W dniu 21 czerwca 2019 roku w Sali Balowej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyło się po raz pierwszy spotkanie przedstawicieli młodzieży polonijnej z przedstawicielami czołowych organizacji polonijnych, a zarazem oficjalne zapoczątkowanie działalności Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była młodzież polonijna działająca w strukturach Stowarzyszenia. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego celem było nawiązanie obopólnej współpracy w sferze podejmowania wszelkich działań społecznych promujących młodzież polonijną. W gronie zaproszonych gości obecni byli m. in. Pan dr Kamil Henne — zastępca Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, Pan Darek Barcikowski — Wielki Marszałek Parady Pułaskiego a zarazem Konsul honorowy RP, Jego Ekscelencja — Ks. Biskup Witold Mroziewski, Pani dr Dorota Andraka — Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Pani Maria Paździor-Marchwiński — Prezes Terenowy CPSD na New Jersey i Pensylwanię, a także Pani Monika Adamski — redaktor naczelna Radio RAMPA, największego polonijnego radia w Stanach Zjednoczonych.

Podczas spotkania omówiono metody aktywizacji młodzieży polonijnej w Stanach Zjednoczonych oraz możliwości współpracy w tym zakresie pomiędzy organizacjami polonijnymi. Tym samym wspólnie nakreślono właściwy kierunek działania Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ponadto przedstawiciele organizacji polonijnych zadeklarowali wspieranie Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży zarówno w wymiarze finansowym, jak i reklamowym.

Podczas dyskusji zidentyfikowano nowe możliwości rozwijania swoich talentów i osobistego potencjału przez młodzież.

Omówiono także metody aktywizacji młodzieży polonijnej oraz potencjalnych szans zwiększenia jej zaangażowania i zainteresowania tzw. sprawami polskimi w ramach działania organizacji polonijnych, szczególnie po ukończeniu polskiej szkoły dokształcającej.


Wszyscy byli zgodni co do faktu, iż młodzież polonijna powinna być ponad wszelkimi politycznymi podziałami i powinna kontynuować swoją pracę z determinacją.

Na zakończenie spotkania złożone zostało podziękowanie na ręce Konsula Generalnego za pośrednictwem Pana Dr Kamila Henne dla całego zespołu i pracowników Konsulatu, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu spotkania. Podziękowanie złożył Jakub Staniewski — prezes i zarazem założyciel Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, podkreślając, iż organizacja jest otwarta na wszelkie rady, uwagi i działania, które mogą pomóc w realizowaniu zamierzeń Stowarzyszenia.

 

Zdjęcia ze spotkania w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

 

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Młodzieży

© Wszystkie prawa zastrzeżone

60 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page