AKTUALNOŚCI

Nasza bieżąca działalność

  • PSM

Spotkanie Prezesa PSM z Przedstawicielami Konsulatu Generalnego w Chicago

Dnia 14 września 2020 roku odbyło się spotkanie Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży Jakuba Staniewskiego z Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Panią Małgorzatą Bąk-Guzik. W spotkaniu z ramienia stowarzyszenia uczestniczyły także Olivia Żebrowski, Wiceprezes ds. Społecznych oraz Nicole Zawiliński, Radca Prawny Prezesa.


Podczas spotkania zostały omówione kwestie współpracy z młodzieżą na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Chicago obejmujący teren 11 stanów w Stanach Zjednoczonych. Konsulowie przedstawili swoje oczekiwania wobec współpracy z młodzieżą, zaproponowano także szereg ewentualnych możliwości aktywizacji młodzieży polonijnej za pośrednictwem organizowanych spotkań networkingowych, konferencji międzyszkolnych oraz innych podobnych wydarzeń.


Swoją tematyką spotkanie także obejmowało kwestie merytoryczne dotyczące powoływanej przez Polskie Stowarzyszenie Młodzieży delegatury w Chicago czyli oddziału, którego zamierzonym celem jest wsparcie środowiska młodzieży polonijnej w Środkowo-Zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Delegatura Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży przyczyni się do identyfikowania konkretnych potrzeb młodzieży i poprzez realizowane zadania angażowała młodzież polonijną w działania związane z Polską i polskością.11 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png