Ratuszowa_Marmurowa.jpg
Screen Shot 2020-05-22 at 2.02.25 PM.png

Biuro Prezesa

Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

PERSONEL BIURA PREZESA

Jakub J. Staniewski

Prezes

Julia Maciejak

Asystent Wykonawczy

Prezesa

Nicole Zawiliński

Radca Prawny Prezesa

ZADANIA I OBOWIĄZKI

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży jest organem pomocniczym zapewniający realizację statutowych obowiązków Prezesa Stowarzyszenia. Biuro wykonuje zadania związane z kompetencjami Prezesa, działa zgodnie z jego decyzjami i poleceniami, zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną.

KONTAKT

Z Biurem Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (imazgaj.psm@gmail.com).

Screen Shot 2020-05-22 at 2.02.25 PM.png

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.50 AM.png

Biuro ds. Administracyjnych

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.57 AM.png

Biuro ds. Społecznych

Screen Shot 2020-05-22 at 2.13.57 PM.png

Dział ds. Międzynarodowych

Screen Shot 2020-05-03 at 2.54.17 AM.png

Dział ds. Programów

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.42 AM.png

Dział ds. Finansów

Screen Shot 2020-04-24 at 3.02.27 AM.png

Dział ds. Mediów i Promocji