Ratuszowa_Marmurowa.jpg

Biuro Prezesa

Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

PERSONEL BIURA PREZESA

Jakub J. Staniewski

Prezes

Isabelle Mazgaj

Asystent Wykonawczy,

Szef Biura Prezesa

Nicole Zawiliński

Radca Prawny

ZADANIA I OBOWIĄZKI

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży jest organem pomocniczym zapewniający realizację statutowych obowiązków Prezesa Stowarzyszenia. Biuro wykonuje zadania związane z kompetencjami Prezesa, działa zgodnie z jego decyzjami i poleceniami, zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną.

KONTAKT

Z Biurem Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (imazgaj.psm@gmail.com).

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Biuro ds. Administracyjnych

Biuro ds. Społecznych

Dział ds. Międzynarodowych

Dział ds. Programów

Dział ds. Finansów

Dział ds. Mediów i Promocji

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png