Drs. James and Wanda Trefil Scholarship

$2,500

Scholarship Amount

Undergraduate Students

Grade Level

Administered by the Kosciuszko Foundation

Institution

March 8, 2021

Application Due

Requirements

Applicant must be a citizen or a legal permanent resident of the United States; must be of Polish descent; must be a college freshman, sophomore or junior at the time of application; a natural science major; and and have a 3.5 GPA or higher.

About the Institution

Administered by the Kosciuszko Foundation

Addy Tymczyszyn

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png