Harriet Irsey Scholarship

$2,500

Scholarship Amount

Undergraduate & Graduate Students

Grade Level

The American Institute of Polish Culture Inc.

Institution

July 24, 2021

Application Due

Requirements

Applicant must be attending a university full-time in the United States; a citizen or permanent resident of the United States; of Polish heritage; and must send in all required materials including: a completed application, original school transcript(s) sent directly from the school (U.S. only), detailed resume or CV, an essay, an article, three original recommendation letters, and a ten dollar check as a non–refundable processing fee.

About the Institution

The American Institute of Polish Culture Inc.

The American Institute of Polish Culture Office

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png