PAEA Application 2021

$2,500

Scholarship Amount

Undergraduate & Graduate Students

Grade Level

Polish-American Engineers Association of Florida, Inc.

Institution

May 15, 2021

Application Due

Requirements

Applicant must be a citizen or permanent resident of the United States; currently enrolled in a 4-year College/University, Graduate school, or Technical School; a cumulative grade point average (GPA) of 3.0 or better;

About the Institution

Polish-American Engineers Association of Florida, Inc.

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png