Polish National Alliance Scholarship

$2,500

Scholarship Amount

Undergraduate Second - Fourth Year Students

Grade Level

Polish National Alliance

Institution

April 15, 2021

Application Due

Requirements

Applicant must be a beneficial premium paying
member in good standing with the PNA for at least three years or an insured premium paying
member in good standing with PNA for at least two
years, providing one parent has been an insured
member for at least five years; must have a minimum GPA of 3.0; and must be studying in a U.S. College or University or participating in a program administered by U.S. Colleges
and Universities.

About the Institution

Polish National Alliance

Polish National Alliance

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png