Polish Union of America 2021 Scholarship

$2,500

Scholarship Amount

12 Grade Students & Up

Grade Level

Polish Union of America

Institution

July 8, 2021

Application Due

Requirements

Applicant must be a member
of the Polish Union of America; must be planning to enroll or already be enrolled in a full-time undergraduate and/or graduate course of study for the 2021-2022 academic year; submit a copy of their most recent college or high school senior transcript; and a current photo with the applicant’s name printed on the reverse side of transcript.

About the Institution

Polish Union of America

Polish Union of America

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png