Pulaski Scholarship for Advanced Studies

$2,500

Scholarship Amount

Graduate School Students

Grade Level

American Council for Polish Culture

Institution

March 16, 2021

Application Due

Requirements

Applicant must be a citizen or permanent resident of the United States of America and of Polish ancestry, a classified graduate student enrolled at an accredited university in the United States and must have completed at least one year of studies at the graduate level, and cannot be a prior winner of an ACPC Pulaski Scholarship.

About the Institution

American Council for Polish Culture

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png