Richard C. Gorecki Scholarship

$2,500

Scholarship Amount

Third Year Students & Up

Grade Level

Polish Falcons of America

Institution

April 15, 2021

Application Due

Requirements

Applicant must be a benefit member for at least four years in good standing; must have a minimum cumulative G.P.A. 3.0 out of 4.0 scale (must have been maintained throughout their Sophomore year); must be a full-time student enrolled in an accredited four year public or private college or a university; must be at least an undergraduate Junior (graduate students may also apply); and must be a new applicant.

About the Institution

Polish Falcons of America

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png