Tuition Scholarship Program

$2,500

Scholarship Amount

Graduate Students

Grade Level

Kosciuszko Foundation

Institution

March 8, 2021

Application Due

Requirements

Applicant must be United States citizen or a legal permanent resident (green card holder); must be of Polish descent; must be beginning or continuing their graduate studies; and must have a minimum GPA of 3.0.

About the Institution

Kosciuszko Foundation

Addy Tymczyszyn

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png