Ratuszowa_Marmurowa.jpg

Biuro ds. Społecznych

Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

PERSONEL BIURA DS. SPOŁECZNYCH

Olivia Żebrowski

Wiceprezes ds. Społecznych

Olivia Żebrowski obecnie uczęszcza do prestiżowej szkoły przygotowawczej na studia, Princeton Day School w Princeton, New Jersey. Przez dziewięć lat uczęszczała do Polskiej Szkoły przy Parafii Św. Jadwigi w Trenton, New Jersey. Uwielbia podróżować i poznawać nowych ludzi, a także odkrywać różne kultury. Swoje wielkie zamiłowanie do Polski i polskości Olivia przypisuje swoim rodzicom. 

Natalia Turkiewicz

Zastępca Dyrektora
ds. Społecznych

Gabriela Woźniak

Koordynator ds. Studenckich

Daria Kalinowski 

Koordynator ds. Członkowskich

Natalia Ostapowicz

Koordynator ds. Stypendiów

ZADANIA I OBOWIĄZKI

Do Biura ds. Społecznych należą spawy szeroko pojętych inicjatyw społecznych, opiekowanie się sprawami członków oraz koordynowanie skutecznej współpracy z młodzieżą polonijną i studentami. Biuro ds. Społecznych przeprowadza badania społeczne oraz dba stosowne podejście Stowarzyszenia wobec potrzeb młodzieży. Zarządza informacjami związanymi ze stypendiami i studiowaniem oraz odpowiada za wszelkie sprawy członkowskie.

KONTAKT

Z Biurem ds. Społecznych należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (ozebrowski.psm@gmail.com) w sprawach dotyczących członkostwa, studentów, uczelni, stypendiów i delegatur.

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Biuro ds. Administracyjnych

Biuro ds. Społecznych

Dział ds. Międzynarodowych

Dział ds. Programów

Dział ds. Finansów

Dział ds. Mediów i Promocji

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png