Olivia Żebrowski

Wiceprezes ds. Społecznych

Natalia Turkiewicz

Koordynator ds. Projektów Społecznych

Daria Kalinowski

Monika Włodarski

Koordynator ds. Członkowskich

Koordynator ds. Studenckich

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

g1266.png