Ratuszowa_Marmurowa.jpg

Biuro ds. Społecznych

Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

PERSONEL BIURA DS. SPOŁECZNYCH

Natalia Turkiewicz

Koordynator ds. Projektów Społecznych

Gabriela Woźniak

Koordynator ds. Studenckich

Daria Kalinowski 

Koordynator ds. Członkowskich

Natalia Ostapowicz

Koordynator ds. Stypendiów

ZADANIA I OBOWIĄZKI

Do Biura ds. Społecznych należą spawy szeroko pojętych inicjatyw społecznych, opiekowanie się sprawami członków oraz koordynowanie skutecznej współpracy z młodzieżą polonijną i studentami. Biuro ds. Społecznych przeprowadza badania społeczne oraz dba stosowne podejście Stowarzyszenia wobec potrzeb młodzieży. Zarządza informacjami związanymi ze stypendiami i studiowaniem oraz odpowiada za wszelkie sprawy członkowskie.

KONTAKT

Z Biurem ds. Społecznych należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (ozebrowski.psm@gmail.com) w sprawach dotyczących członkostwa, studentów, uczelni, stypendiów i delegatur.

Biuro Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Biuro ds. Administracyjnych

Biuro ds. Społecznych

Dział ds. Międzynarodowych

Dział ds. Programów

Dział ds. Finansów

Dział ds. Mediów i Promocji

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png