Bartek Szymański

Wiceprezes ds. Administracyjnych

O mnie

Urodzony i wychowany w Ameryce z mocnymi polskimi korzeniami, zawsze poświęcał swój czas pracy społecznej, w szczególności  pracy w Polonii. Jest najmłodszym członkiem komitetu organizacyjnego Parady Pułaskiego. Jako student uczęszczający na uczelnię Pace University, Bartek stale angażuje się w działania związane z pracą z młodzieżą.

Oprócz pełnienia obowiązków jako zastępca prezesa ds. administracyjnych w Polskim Stowarzyszeniu Młodzieży, jako pierwszy Polak jest również przewodniczącym samorządu studenckiego na swojej uczelni.

Czym się zajmuję w PSM

Udziela wsparcia w zakresie czynności formalnych, administracyjnych i organizacyjnych prezesowi zarządu. Koordynuje skuteczną współpracę z młodzieżą polonijną i dba o skuteczny przepływ informacji w strukturze. Reprezentuje członków wewnątrz i na zewnątrz Stowarzyszenia, oraz pomaga w podejmowaniu w ich imieniu decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia. Wykonuje szereg czynności administracyjnych i organizacyjnych, niezbędnych do skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia. Wspiera zarząd w wykonywaniu zadań, zapewnia właściwe funkcjonowanie zaplecza administracyjnego.

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c) (3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png