top of page
Ratuszowa_Marmurowa.jpg

NASZ ZESPÓŁ

Poznaj nas

Anna Gutowska

Anna Gutowska

Specjalista techniczny / Chief Technology Officer

+1 (929) 266-8324

Urodzona w Polsce i wychowana w Nowym Jorku Anna zyskała ogromne uznanie dla wzajemnego oddziaływania kulturowego między tymi krajami i ich wpływu na jej życie. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły na Greenpoincie na Brooklynie i pełnienie funkcji prezesa Rutgers Polish Club oraz Rutgers Miss Polonia 2021 to tylko niektóre ze sposobów, w jakie Anna zaangażowała się w polsko-amerykańską społeczność. Anna studiuje Computer Science i Cognitive Science w Rutgers University Honors College, a w 2019 roku ukończyła Townsend Harris High School w Flushing, Queens. Jej tożsamość jako studentka pierwszego pokolenia i jej pasja do technologii motywują ją do odniesienia sukcesu w nauce z celem by zostać inżynierem oprogramowania. Planuje wykorzystać swoją edukację, aby zainspirować przyszłe pokolenia kobiet w technologii oraz zniwelować różnice płci w tej dziedzinie.

 

Poza zaangażowaniem się w Polskim Stowarzyszeniu Młodzieży, Anna poświęca swój czas jako inżynier oprogramowania w Percentage Project, organizacji non-profit, która działa na rzecz promowania integracji w technologii, a także jest asystentką naukową na kampusie badającą związek między pochodzeniem etnicznym a własnym dostępem do informacji związanych z COVID online.


 

Born in Poland and raised in New York City, Anna has grown an immense appreciation for the cultural interplay between the two and their impact on her life. Attending Polish School in Greenpoint, Brooklyn, and being President of Rutgers Polish Club as well as Rutgers Miss Polonia 2021 are just a few of the ways Anna has involved herself in the Polish-American community. Anna studies Computer Science and Cognitive Science at Rutgers University Honors College and graduated from Townsend Harris High School in Flushing, Queens in 2019. Her identity as a first-generation college student and her passion for technology motivate her to succeed in her studies in hopes of becoming a Software Engineer. She also plans to utilize her education to inspire future generations of women in S.T.E.M. and to shatter the gender gap in the technology field. 


Outside of her commitments to the Polish Youth Association, Anna volunteers her time as a Software Engineer at the Percentage Project, a non-profit organization working towards promoting inclusivity in tech as well as being a Research Assistant on campus exploring the relationship between ethnicity and one’s access to COVID related information online. 

bottom of page