top of page
Ratuszowa_Marmurowa.jpg

NASZ ZESPÓŁ

Poznaj nas

Bartek Szymański

Bartek Szymański

Dyrektor administracyjny / Chief Administrative Officer

+1 (929) 266-8324

Urodzony i wychowany w Ameryce z mocnymi polskimi korzeniami, zawsze poświęcał swój czas pracy społecznej, w szczególności  pracy w Polonii. Jest najmłodszym członkiem komitetu organizacyjnego Parady Pułaskiego. Jako student uczęszczający na uczelnię Pace University, Bartek stale angażuje się w działania związane z pracą z młodzieżą.


Oprócz pełnienia obowiązków jako dyrektor adminstracyjny w Polskim Stowarzyszeniu Młodzieży, jako pierwszy Polak jest również przewodniczącym samorządu studenckiego na swojej uczelni.


 

Born and raised in America with strong Polish roots, he always devoted his time to social work, in particular to work in the Polish diaspora. He is the youngest member of the organizing committee of the Pulaski Parade. As a student attending Pace University, Bartek is constantly involved in activities related to youth work.


In addition to his duties as Chief Administrative Officer at the Polish Youth Association, he is also the first Pole to chair the student government at his university.

bottom of page