top of page
Ratuszowa_Marmurowa.jpg

NASZ ZESPÓŁ

Poznaj nas

Karolina Molter

Karolina Molter

Asystent Wykonawczy Prezesa / Executive Assistant to the President

+1 (929) 266-8324

Karolina Molter urodziła się w Nowym Jorku. Obecnie studiuje w St. Francis Preparatory School, mieszczącej się w Fresh Meadows, gdzie utrzymuje swoje wybitne stopnie i jest członkiem National Honor Society. Karolina wychowała się w polskim gospodarstwie domowym, w którym jako pierwszym językiem mówiła po polsku. Ponadto przez 13 lat uczęszczała do Polskiej Szkoły św. Faustyny ​​w Ozone Park, gdzie nauczyła się czytać, pisać i biegle mówić po polsku. Jest także aktywnym członkiem organizacji polonijnych w Kościele rzymskokatolickim św. Stanisława i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Karolina dorastała uczestnicząc w konkurencyjnym tańcu towarzyskim przez 8 lat, gdzie została nagrodzona w mistrzostwach stanu. Oprócz tego, Karolina tańczyła balet, hip hop, lirykę, jazz i była w swojej licealnej drużynie cheerleaderek. W 2011 roku została Little Miss Ozone Park, a w 2012 Miss National Sea League of America (Liga Morska). Brała również udział w międzynarodowych konkursach plastycznych, gdzie otrzymała wyróżnienie Prezydenta RP (Andrzeja Dudy). Rysowanie jest jej hobby od 6 roku życia.


Karolina spędza czas z przyjaciółmi, tańcząc, rysując i modelując. Ma też wielką pasję do mody. Karolina planuje w przyszłości korzystać z polskiego języka i tradycji. Jest osobą pozytywną i opiekuńczą, która pomaga innym w potrzebie. Podróżowanie to jedna z jej ulubionych rzeczy, podobnie jak spędzanie czasu z polską rodziną.


 

Karolina Molter was born in New York City. She currently studies at St. Francis Preparatory School, located in Fresh Meadows where she maintains her outstanding grades and is a member of the National Honor Society. Karolina was raised in a polish household where she spoke polish as her first language. In addition, she attended St. Faustyna Polish School in Ozone Park for 13 years where she learned to read, write, and speak fluently in Polish. She is also an active member of Polish organizations in St. Stanislaus and Nativity of the Blessed Virgin Mary Roman Catholic Church. Karolina grew up participating in competitive ballroom dancing for 8 years where she was awarded in a state champion. In addition to the ballroom, she danced ballet, hip hop, lyrical, jazz and was on her high school cheerleading team. In 2011 she was Little Miss Ozone Park and in 2012 Miss of The National Sea League of America (Liga Morksa). She also took part in international art contests, where she received recognition from the Polish President (Andrzej Duda). Drawing has been her hobby since she was 6 years old. 


Karolina spends her time with her friends, dancing, drawing, and modeling. She also has a big passion for fashion. Karolina plans on using the Polish language and traditions in the future. She is a positive and caring individual that helps others in need. Traveling is one of her favorite things as well as spending time with her polish family. 


bottom of page