top of page
Ratuszowa_Marmurowa.jpg

NASZ ZESPÓŁ

Poznaj nas

Olivia Bąk

Olivia Bąk

Członek zarządu / Board Member

+1 (929) 266-8324

Urodzona i wychowana w Ameryce. Zainteresowanie do języka polskiego, tradycji i kultury wyniosła z domu rodzinnego. Oliwia studiuje ekonomię i język angielski w O’Malley School of Business w Manhattan College. Zaczęła współpracować jako przedstawiciel marketingowy dla start-upu Canary, muzycznej platformy społecznościowej. 

 

Wielka pasją Olivii to śpiew i taniec. Marzy aby po ukończeniu studiów zostać aktorką. Od dzieciństwa śpiewała, tańczyła i grała w scenach teatralnych i filmowych. Pracowała z różnymi sławnymi ludźmi z branży showbiznesu. Celem Olivii jako artystki jest istnieć prawdziwie na scenie oraz granie postaci wyjątkowych, które wcześniej być może nie były powszechnie nieznane.


 

Born and raised in the United States, Olivia was interested in the Polish language, tradition and culture from her family home. Olivia studies economics and English at the O'Malley School of Business at Manhattan College. In 2019, she began working as a marketing representative for Canary, a social music platform.

 

Olivia's great passion is singing and dancing. She dreams of becoming an actress after graduation. Since childhood, she sang, danced and performed in theater and film stages. She worked with various people from the show industry. Olivia's goal as an artist is to be truly on stage and to play unique characters that might have been previously unknown to others.

bottom of page