top of page
John Niewinski

John Niewinski

Membership Coordinator / Koordynator czlonkostwa

Contact Information

+1 (929) 266-8324

Youth Ball 2024-394_edited.jpg

NASZ ZESPÓŁ

John Niewiński uczęszczał do Brooklyn Technical High School w Nowym Jorku.  W ramach programu PharmD na Long Island University John skoncentrował swoją edukację na chemii i biologii, rozwijając swoją pasję do obu tych dziedzin. John, również bardzo zafascynowany inżynierią, był członkiem zespołu Brooklyn Technical High School FRC Robotics.  W ciągu swoich czterech lat każdego roku poświęcał niezliczone godziny na produkcję robota na zawody regionalne.

Przez osiem lat Jan uczęszczał do Polskiej Szkoły Marii Konopnickiej, spędzając dzieciństwo na poznawaniu polskiej kultury.  W ciągu czterech lat liceum uczęszczał także do Szkoły Polskiej przy parafii św. Cyryla i Metodego.  John jest bardzo dumny ze swojego polskiego pochodzenia i umiejętności płynnego mówienia po polsku.  W wolnym czasie John lubi biegać długodystansowe i jeździć na rowerze.  Poświęca również czas na pomoc swojej społeczności, czy to w jego liceum, polskiej szkole, czy lokalnym Kościele.

John obecnie studiuje na St. John’s University, gdzie spędzi kolejne lata w ramach programu PharmD.


 

John Niewinski attended Brooklyn Technical High School in New York City. Part of the Long Island University PharmD program, John focused his education in chemistry and biology, expanding his passion for both. John, also very fascinated with engineering, was a member of the Brooklyn Technical High School FRC Robotics team. Over his four years, he dedicated countless hours every year to manufacturing a robot for regional competitions.


For eight years John attended the Polish School of Marii Konopnickiej, spending his childhood learning about Polish culture. He also attended the Polish School at the Parish of St. Cyril & Methodius Church during his four years of high school. John is very proud of his Polish ethnicity and his ability to speak Polish fluently. In his free time, John enjoys long-distance running and cycling. He also devotes time to helping his community, whether it be in his high school, Polish school, or local Church. 

John currently attends St. John’s University, where he will spend the next several years under the PharmD program. 

bottom of page