top of page
Julia Karwacki

Julia Karwacki

Chief of Staff / Szef Biura Prezesa

Contact Information

+1 (929) 266-8324

Youth Ball 2024-394_edited.jpg

NASZ ZESPÓŁ

Julia Karwacki urodziła się w Bridgeport, CT i jest rodowitą mieszkanką stanu Connecticut. Jako najstarsza córka w swojej rodzinie, priorytetowo traktowała rolę promowania polskiej kultury i języka od bardzo młodego wieku. Jako pierwsza generacja Polonii w USA zawsze otaczała się polskimi tradycjami i aktywnościami. Uczęszczała do Polskiej Szkoły Uzupełniającej, Szkola Kultury i Jezyka Polskiego im. Jana Pawla II przy Kosciol Sw. Michala Archaniola w Bridgeport, CT. Julia również uczestniczy w tradycyjnym Polskim Folklorze, w Zespole Piesni i Tanca "Polanie". Rozpoczęła to już w wieku 3 lat i podróżowała międzynarodowo z Polaniami, występując na różnych festiwalach i koncertach przez całe życie. Dodatkowo, Julia pisze swoją kolumnę w Polskiej Gazecie "Polonia" zatytułowaną "W Oczach Polskiego Amerykańskiego Nastolatka", gdzie publikuje swoje doświadczenia jako młoda Polsko-Amerykanka na różne tematy dotyczące tożsamości, pochodzenia i codziennego życia w Stanach Zjednoczonych, splecione z jej dziedzictwem polskim. Julia również poświęciła wiele lat na działalność w Polskim Harcerstwie, Związek Harcerek Polskich w Bridgeport, CT. Aby jeszcze bardziej oddać się polskiej społeczności, Julia posiada tytuł Miss Polskiej Ameryki 2022-2023 stanu Connecticut.


Poza ogromną miłością i zaangażowaniem Julii w polskiej społeczności, jest zdeterminowana, by rozwijać swoją przyszłość przez edukację. Obecnie jest studentką drugiego roku na Uniwersytecie Suffolk w Bostonie, gdzie studiuje Nauki Polityczne i ma drugi kierunek związkowy w Stosunkach Międzynarodowych. Na swoim uniwersytecie jest Stypendystką Deana i zaangażowana w różne organizacje studenckie. Julia pełni funkcję sekretarza Stowarzyszenia Samorządu Studenckiego na swoim uniwersytecie, jest autorką artykułów dla "Suffolk Journal", członkiem Stowarzyszenia Prawniczego Uniwersytetu Suffolk oraz członkiem klubu Planned Parenthood Generation Action na uczelni.


Oprócz swojej ambicji w dziedzinie polityki, Julia odbyła staż w biurze Podporządkowanego Gubernatora stanu Connecticut tego lata. Julia planuje kontynuować swoją edukację po ukończeniu studiów licencjackich i wkrótce pójść na studia prawnicze. W wolnym czasie Julii, który czasami jest ograniczony ze względu na jej zajęty harmonogram, lubi słuchać bieżących wydarzeń zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, zwiedzać miasto Boston, słuchać muzyki oraz spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną.


 

Julia Karwacki was born in Bridgeport, CT and is a long native of Connecticut. As the eldest daughter in her family, she prioritized the role to further promote her Polish culture and language from a very young age. As a first-generation, Polish-American she had always surrounded herself through Polish traditions and activities. She attended Polish Supplementary School, Szkola Kultury i Jezyka Polskiego im. Jana Pawla II Kosciol Sw. Michala Archaniola in Bridgeport, CT. She also participates in traditional Polish Folk Dancing, Zespol Piesni i Tanca “Polanie”. She started at the age of 3 years old and has traveled internationally with Polanie to perform at various festivals and concerts throughout her life. In addition, Julia writes for her own column in the Polish Gazette, “Polonia”, titled, “W Oczach Polskiego Amerykańskiego Nastolatka”/ “In the eyes of a Polish-American Teen” where she publishes her experiences as a young Polish-American on various topics pertaining to identity, background and daily life in the United States intertwining with her Polish heritage. Julia has also dedicated many years to Polish Scouting, Związek Harcerek Polskiego in Bridgeport, CT. And to go further with her devotion to the Polish community, Julia holds the title as Miss Polish America 2022-2023 for the State of Connecticut.


Outside of Julia’s immense love and participation in the Polish community, she is stubborn to further her future through education. She is currently a sophomore at Suffolk University in Boston, studying Political Science and minoring in International Relations. Within her university she is a Dean Scholars Recipient, and engaged around her campus through various organizations. Julia is the secretary of her universities’ Student Government Association, a journal contributor for the Suffolk Journal, member of Suffolk University’s Legal Association and member of Planned Parenthood Generation Action club on campus.


Along with her ambition in politics, she interned at the Lieutenant Governor’s Office for the State of Connecticut this past Summer. Julia intends to continue her education after undergraduate school and attend law school in the near future. During Julia’s free time, which is sometimes limited with her busy schedule, she loves to listen to current events both national and international, explore the city of Boston, listen to music and spend quality time with her friends and family.

bottom of page