top of page
Julia Wojtkowski

Julia Wojtkowski

Executive Secretary / Sekretarz wykonawczy zarządu

Contact Information

+1 (929) 266-8324

Youth Ball 2024-394_edited.jpg

NASZ ZESPÓŁ

Julia Wojtkowski pochodzi z Nowego Jorku i jest studentką Uniwersytetu Yale studiującą ekonomię i historię sztuki. Niedawno studiowała również na Uniwersytecie Oksfordzkim w ramach letniego programu Exeter College.

Choć urodziła się w Nowym Jorku, wychowała się w domu, w którym priorytetem była polska kultura i patriotyzm. Od najmłodszych lat każde lato spędzała w Polsce, poznając swoją rodzinę, historię i język, uczestniczyła w polskich obozach letnich w Krakowie i Rucianie Nidzie oraz podróżowała po Polsce.

Mieszkając w polskiej dzielnicy Greenpoint, była uczennicą Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej, później oddając się swojej społeczności jako wolontariuszka, a także w kościele św. Centrum Słowiańskie oraz Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Bardzo zainspirowana tymi możliwościami, reprezentowała swoje dziedzictwo podczas uczęszczania do Townsend Harris High School, prowadząc Polski Festiwal Narodów, a jej projekt badawczy dotyczący marszałka Józefa Piłsudskiego zdobył pierwsze miejsce podczas NYC National History Day 2019.

Obecnie Julia jest członkiem Yale’s Polish Club oraz wielu organizacji promujących rolę polskiej młodzieży w jej środowisku.


 

Julia Wojtkowski is from New York City and is a Yale University student studying Economics and Art History. She has also recently studied at Oxford University through the Exeter College Summer Program.

Though she was born in New York, she was raised in a household that prioritized Polish culture and patriotism. From her youngest years, she spent each summer in Poland, getting to know her family, history, and language, and attended Polish summer camps in Krakow and Ruciana Nida, and traveling across Poland.

Living in the Polish neighborhood of Greenpoint, she was a student at the Polish Supplementary School of Maria Konopnicka, later giving back to her community by becoming a volunteer there as well as at St. Stanislaus Kostka Church, the Krakus Senior Center, the Polish and Slavic Center, and the Jozef Pilsudski Institute of America. Being greatly inspired by these opportunities, she represented her heritage while attending Townsend Harris High School by leading the Polish Festival of Nations, and her research project about Marshal Jozef Pilsudski won first place at NYC National History Day 2019. 

Currently, Julia is a member of Yale’s Polish Club and a multitude of organizations promoting the role of Polish youth in her community.

bottom of page