top of page
Madeleine Mazgaj

Madeleine Mazgaj

Events Manager / Kierownik ds. eventów

Contact Information

+1 (929) 266-8324

Youth Ball 2024-394_edited.jpg

NASZ ZESPÓŁ

Madeleine is an incoming student at Seton Hall University, and will be attending the Stillman School of Business starting this Fall.


Throughout her childhood, she was enrolled at St. Michael’s Polish School, where she came to learn the significance of understanding Polish culture, language, and history. She subsequently became a volunteer at the same institution, where she assisted students in developing their reading and writing proficiencies in the Polish language. There, Madeleine discovered the importance of being involved in her local Polish Community, and sought to continue her endeavors during college.


Previous to her enrollment at Seton Hall, Madeleine attended Bergen County Technical High School in Teterboro, NJ. As part of the Fashion Design and Merchandising Program, she studied the impacts that culture has on art and design. Madeleine was particularly interested in the power that fashion design carries in relaying powerful messages pertaining to history, and she and her classmates showcased one such project in the Belskie Museum.


 

Madeleine jest studentką przyjeżdżającą na Seton Hall University i od tej jesieni będzie uczęszczać do Stillman School of Business.


Przez całe dzieciństwo uczęszczała do Polskiej Szkoły św. Michała, gdzie poznała znaczenie rozumienia polskiej kultury, języka i historii. Następnie została wolontariuszką w tej samej placówce, gdzie pomagała studentom w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania w języku polskim. Tam Madeleine odkryła, jak ważne jest zaangażowanie w lokalną polską społeczność i starała się kontynuować swoje starania na studiach.


Przed zapisaniem się do Seton Hall Madeleine uczęszczała do Bergen County Technical High School w Teterboro, NJ. W ramach Fashion Design and Merchandising Program studiowała wpływ kultury na sztukę i design. Madeleine była szczególnie zainteresowana mocą, jaką projektowanie mody niesie ze sobą w przekazywaniu mocnych przesłań dotyczących historii, i wraz z koleżankami z klasy zaprezentowała jeden z takich projektów w Muzeum Belskim.bottom of page