top of page
Piotr Tomczuk

Piotr Tomczuk

Creative Director / Dyrektor kreatywny

Contact Information

+1 (929) 266-8324

Youth Ball 2024-394_edited.jpg

NASZ ZESPÓŁ

Piotr jest magistrem kierunku Stosunki Międzynarodowe na lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Wiceprezes Fundacji Rozwoju, Edukacji i Przedsiębiorczości oraz członek United Nations Association Poland. Miał okazję być częścią delegacji RP na 51. Posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. Brał udział w spotkaniach dotyczących kryzysu uchodźczego związanego z wojną na Ukrainie oraz opowiadał o doświadczeniach z perspektywy Polaków, zwłaszcza ze wschodniej części kraju. Organizował w Polsce półkolonie dla dzieci z Ukrainy jako członek zarządu Fundacji PRE.


Współtworzył kanał na YouTube o nazwie “Niepoprawny Dyplomata”. Specjalizuje się w temacie amerykańskiej kultury. Za pośrednictwem swojego kanału TikTok o nazwie The Polish Cowboy przekazuje szerokiemu gronu odbiorców opowieści o Dzikim Zachodzie.


Podczas spotkań z młodzieżą w Polsce opowiada o Stanach Zjednoczonych, podróżach oraz o zagadnieniach kulturowych. Bierze udział w działaniach Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie. Jako jej przedstawiciel miał okazję wypowiadać się na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2022. Tematem panelu była przedsiębiorczość młodych osób.


Aktywny zawodnik futbolu amerykańskiego w klubie Tytani Lublin. Trener przygotowania fizycznego, bokser, instruktor jazdy konnej.


 

Piotr has a master's degree in International Relations from the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. He is also vice-president of Fundacja Rozwoju, Edukacji i Przedsiębiorczości and a member of the United Nations Association Poland. He had the opportunity to be part of the Polish delegation to the 51st UN Human Rights Council meeting in Geneva. He participated in meetings regarding the refugee crisis related to the war in Ukraine and talked about experiences from the perspective of Poles, especially from the eastern part of the country. He organized summer camps in Poland for children from Ukraine as a member of the board of the PRE Foundation.


He co-created a YouTube channel called "Incorrect Diplomat". Piotr specializes in the subject of American culture. Through his TikTok channel called The Polish Cowboy, he shares stories about the Wild West with a wide audience.


During meetings with young people in Poland, he talks about the United States, travels and cultural issues. Piotr participates in the activities of the Chamber of Commerce and Industry in Lublin. As its representative, he had the opportunity to speak at the Economic Forum in Karpacz 2022. The topic of the panel was the entrepreneurship of young people.


Piotr is also an active soccer player in the Tytani Lublin club. Among others things he is a physical trainer, boxer, and horseback riding instructor.

bottom of page