top of page
Veronica Gajko

Veronica Gajko

Chief of Staff / Szef Biura Prezesa

Contact Information

+1 (929) 266-8324

Youth Ball 2024-394_edited.jpg

NASZ ZESPÓŁ

Veronica Gajko przez całe życie mieszkała w Linden, New Jersey i była stale zaangażowana w swojej polskiej społeczności. Veronica uczęszczała do Polskiej Szkoły Uzupełniającej w Polskiej Fundacji Kulturalnej, którą ukończyła z maturą w 2021 roku. Obecnie studiuje w Kean University na kierunku edukacji elementarnej. Ukończyła Linden High School z wyróżnieniem i Pieczęcią Biliteractwa w języku polskim. Odkąd pamięta Veronica otaczała się wszystkim, co polskie. Chodziła do polskiej szkoły w piątki i pomaga młodszym klasom w soboty. Pomagała w zajęciach religijnych u Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Także jest druzynowa gromadki skrzatów w Harcerstwie Polskim ZHP, gdzie prowadzi grupę dzieci w języku polskim i dalej poszerza ich wiedzę o polskiej kulturze i historii. Veronica miała także zaszczyt reprezentować Linden jako Jr. Miss Polonia 2019. W wolnym czasie Veronica lubi spędzać czas z przyjaciółmi i podróżować. Szczególnie uwielbia podróżować do Polski, dokąd przyjeżdża co roku. Odwiedza bliskich i z pierwszej ręki zanurza się w polskiej kulturze. Wierzy, że jej polskie korzenie są bardzo ważne, a polskie organizacje, z którymi współpracuje, pomogły ja ukształtować osobę, którą jest dzisiaj.


 

Veronica Gajko has been a lifelong resident of Linden New Jersey, constantly involved in her polish community. Veronica attended the Polish Supplementary School of the Polish Cultural Foundation and graduated with her Matura in 2021. She is currently enrolled in Kean University majoring in Elementary Education. She graduated Linden High School with all honors and the Seal of Biliteracy in the polish language. For as long as she can remember, Veronica has been surrounded by all things polish. Attending polish school on Fridays and assisting younger classes on Saturdays. Along with aiding classes in CCD at St. Theresa of the Child Jesus Church. As well as being a troop leader in Polish Scouts for ZHP, where she leads a group of children in polish and further expands their knowledge about polish culture and history. Veronica also had the honor of representing Linden as Jr. Miss Polonia in 2019. In her free time Veronica enjoys spending time with her friends and traveling. She especially loves traveling to Poland where she goes every year. She visits her relatives and immerses herself firsthand in the Polish culture. She believes that her Polish roots are very important and the Polish organizations she’s involved with have helped shape her into the person she is today.

bottom of page