PROJEKT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

O projekcie

Projekt mający na celu zwiększenia frekwencji młodych ludzi aktywnie uczestniczących w wyborach oraz uczenia metod skutecznego podejmowania wyboru i zrównoważonego argumentowania swoich poglądów Poprzez realizację projektu, młodzież będzie świadoma konieczności głosowania podczas wyborów oraz umiała rozważnie podejmować decyzje.

Cele

Celem projektu jest...

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png