top of page
g874.png

PROJEKT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

O projekcie

Projekt mający na celu zwiększenia frekwencji młodych ludzi aktywnie uczestniczących w wyborach oraz uczenia metod skutecznego podejmowania wyboru i zrównoważonego argumentowania swoich poglądów Poprzez realizację projektu, młodzież będzie świadoma konieczności głosowania podczas wyborów oraz umiała rozważnie podejmować decyzje.

Cele

Celem projektu jest...

Kontakt z koordynatorem projektu
bottom of page