TP2HFJ63ARPQTHFYUYFAAQZXWQ.jpg

Pomagamy Ukrainie

Wesprzyj zbiórkę

Zbiórka na pomoc Ukrainie

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, uruchamiamy zbiórkę środków w ramach projektu "Młodzi Solidarni z Ukrainą".

 

Zwracamy się z apelem o wsparcie zbiórki funduszy przeznaczonej na pomoc najbardziej potrzebującym i poszkodowanym wojną na Ukrainie. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie rodzin przyjmujących uchodźców z Ukrainy, zakupu produktów pierwszej potrzeby, artykułów spożywczych i higienicznych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Dla ludzi, którzy musieli uciekać ze swoich domów w wyniku konfliktu zbrojnego na ukrainie przyczynimy się w ten sposób do zapewnienia im pomocy bezpośredniej, włączając w to żywność, pomoc psychologiczną i inne formy wsparcia.

Wsparcie zbiórki jest jednym z najszybszych metod wsparcia akcji, odbywającej się w ramach projektu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Młodzieży "Młodzi Solidarni z Ukrainą".