Ratuszowa_Marmurowa.jpg

Julia Wojtkowski

Sekretarz wykonawczy

rect24.png

O mnie

Julia Wojtkowski urodziła się w Nowym Jorku ale wychowała się w domu, w którym nade wszystko zawsze pielęgnowano polskość i patriotyzm. Od najmłodszych lat wakacje spędzała w Polsce, poznając Polską kulturę i język. Uczestniczyła w licznych obozach polonijnych w Krakowie i w Rucianem Nidzie. Przez 9 lat uczęszczała do Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej, a następnie udzielała się w roli wolontariusza szkoły, oraz w parafii św. Stanislawa Kostki, w domu seniora "Krakus", w Centrum Polsko Słowiańskim oraz w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Julia obecnie jest uczennicą ostatniego roku w Townsend Harris High School, gdzie promuje polskość biorąc udział w dorocznym w Narodowym Dniu Historii w Museum of the City of New York. Jej praca o Marszałku Józefie Piłsudskim zdobyła w konkursie pierwsze miejsce, kwalifikując ją do eliminacji stanowych. 

 

Julia uwielbia książki, sztukę i podróże. Kocha matematykę i planuje studiować ekonomię. Zna biegle język polski i angielski, jak rownież podstawowy język hiszpański i łacinę.

Czym się zajmuję w PSM

Udziela wsparcia w zakresie czynności formalnych, administracyjnych i organizacyjnych. Pomaga w identyfikowaniu potrzeb młodzieży i tworzeniu odpowiedniego podejścia Stowarzyszenia do najskuteczniejszego służenia pomocą młodzieży. Wspiera rozwój Stowarzyszenia swoją kreatywnością, identyfikuje nowe kierunki rozwoju Stowarzyszenia oraz ocenia skuteczność podejmowanych działań. Odpowiada za zapisywanie (protokołowanie) przebiegu zebrań zarządu.