Ratuszowa_Marmurowa.jpg

Olivia Żebrowski

Wiceprezes ds. Społecznych

O mnie

Olivia Żebrowski obecnie uczęszcza do prestiżowej szkoły przygotowawczej na studia, Princeton Day School w Princeton, New Jersey. Przez dziewięć lat uczęszczała do Polskiej Szkoły przy Parafii Św. Jadwigi w Trenton, New Jersey. Uwielbia podróżować i poznawać nowych ludzi, a także odkrywać różne kultury. Gra w piłkę nożną.

Swoje wielkie zamiłowanie do Polski i polskości Olivia przypisuje swoim rodzicom. Możliwość swobodnego porozumiewania się w języku polskim w domu bardzo pomaga jej w utrzymywaniu więzi z Ojczyzną. 

Czym się zajmuję w PSM

Udziela wsparcia w zakresie czynności formalnych, administracyjnych i organizacyjnych prezesowi zarządu. Koordynuje skuteczną współpracę z młodzieżą polonijną i dba o skuteczny przepływ informacji w strukturze. Reprezentuje członków wewnątrz i na zewnątrz Stowarzyszenia, oraz pomaga w podejmowaniu w ich imieniu decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia.

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png