DOKUMENTY

Przeczytaj i pobierz

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

Statut napisany jest w oparciu o prawo dotyczące korporacji niedochodowych prowadzonych w stanie Nowego Jorku. Stowarzyszenie jest zobowiązane jednak działać w poszanowaniu praw lokalnych i międzynarodowych wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność. 

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png