top of page

PARADA PUŁASKIEGO

FORMULARZ REJESTRACYJNY

INFORMACJE O CZŁONKACH 

INFORMACJE O SAMOCHODZIE

Podaj wszystkie informacje, które chcesz, aby w czasie ceremonii ogłosili o twoim klubie na trybunie głównej. Napisz to dokładnie tak, jak chcesz, aby zostało ogłoszone po angielsku lub polsku (ważne nazwiska, daty, historia organizacji itp.).

REGULAMINY PARADY PUŁASKIEGO

Przestrzeganie Regulaminu Parady Komitetu Pamięci Generała Pułaskiego (GPMPC) jest obowiązkowe. Każda organizacja, która nie zastosuje się do tych wytycznych, zostanie usunięta z Parady. Uczestnicy parady proszeni są o stosowanie się do instrukcji GMPPC i NYPD.

GMPPC nie popiera ani nie zachęca do nielegalnego zachowania osób biorących udział w Paradzie. GMPPC jest posiadaczem zezwolenia i zastrzega sobie prawo do odmowy udziału jakiejkolwiek grupie lub osobie, której udział w Paradzie może zostać uznany za niedopuszczalny.

GMPPC będzie przestrzegać wszystkich przepisów stanu Nowy Jork regulujących przyzwoitość publiczną. Każda osoba lub grupa, która naruszy te przepisy, może zostać usunięta z Parady przez NYPD.

Bezpieczeństwo naszych maszerujących i osób obserwujących Paradę jest naszym głównym priorytetem i powinno być również Twoim.

Każdy klub bierze na siebie indywidualną odpowiedzialność za udział w paradzie, w tym zorganizowanie odpowiednich środków transportu dla swoich członków na miejsce defilady.

Klub zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 20 USD za dofinansowanie materiałów i poczęstunku zapewnionego Twoim uczestnikom przez Polskie Stowarzyszenie Młodzieży na paradzie. Opłatę tę można uiścić gotówką lub czekiem w dniu parady lub na konto organizacji Venmo @polishyouthassn w dniu parady. Klub i wszyscy uczestnicy kontyngentu zgadzają się przestrzegać prawa lokalnego i stanowego oraz zasad i przepisów określonych w powyższym dokumencie.

bottom of page