KLUBY UNIWERSYTECKIE

Polskie kluby uniwersyteckie zrzeszone w PSM

(Oprócz swych statutowych celów) Polskie Stowarzyszenie Młodzieży pełni rolę oficjalnego zrzeszenia polskich klubów uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zachęcamy osoby zainteresowane studiami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (lub za granicą) do kontaktu z przedstawicielami wybranych klubów polskich. Jest to doskonała okazja aby móc bliżej poznać daną uczelnię oraz funkcjonujące na niej społeczeństwo polskie.

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png