top of page

AKTUALNOŚCI

Nasza bieżąca działalność

  • PSM

Podsekretarz PSM Olivia Żebrowski na obozie "Ambasador Polskości" SWP

W dniach od 11 do 21 sierpnia b.r. absolwentka Polskiej Szkoły przy parafii Św. Jadwigi w Trenton, a jednocześnie podsekretarz w Polskim Stowarzyszeniu Młodzieży — Olivia Żebrowski uczestniczyła w obozie zorganizowanym dla młodzieży polonijnej z całego świata. Obóz “Ambasador Polskości” zrealizowany przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, który odbył się w Ostródzie, był wspaniałą okazją rozwoju kompetencji przywódczych wśród uczestników, przygotowania ich do aktywnego i świadomego działania na rzecz środowisk polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania.

Oprócz harmonogramu wypełnionego wieloma tematycznymi warsztatami, organizatorzy obozu przewidzieli dla uczestników także wycieczki krajoznawcze, tzw. wizyty studyjne, W okresie 10 dni pobytu w Ostródzie, Olivia wraz z grupą koleżanek i kolegów odwiedziła najsłynniejsze polskie miasta takie jak: Warszawa, Toruń, Gdańsk, Gdyni oraz Olsztyn.

W Warszawie młodzież miała możliwość zwiedzenia Starego Miasta, najważniejszych zabytków stolicy, siedziby Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” a także spotkała się w Pałacu Prezydenckim z Panem Janem Badowskim Dyrektorem Biura ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta RP. Z kolei podczas pobytu w Toruniu, grupa zwiedziła Stare Miasto, Dom Mikołaja Kopernika, nauczyła się piec słynne toruńskie pierniki, poznała tajemnice wszechświata podczas wizyty w Toruńskim Planetarium. Ponadto uczestnicy obozu zwiedzali m.in. Muzeum Emigracji w Gdyni i Starego Miasta w Gdańsku.

Mimo fajnie spędzanego czasu wiadomo jest, że bazą realizacji programowej obozu “Ambasador Polskości” są warsztaty szkoleniowe - godziny pracy wypełnione doskonaleniem talentów liderskich i rozwijaniem zainteresowań przywódczych. Warsztaty szkoleniowe dotyczą szerokiego zakresu tematów t.j.: marketingu, szeroko pojętej debaty, rozwoju osobistego. Młodzież uczy się w szczególności dostrzegać różnice między biernością, agresją i asertywnością, poznaje metody skutecznego debatowania i rozmowy tak, aby działając w środowiskach polonijnych stać się skuteczniejszym liderem.


Olivia z ówczesnym Dyrektorem Biura ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta RP

— Takiego rodzaju obozy są bardzo ważnym elementem poznawania kultury polskiej, a także kraju naszych przodków. Będąc pierwszym pokoleniem Polaków urodzonych za granicą mamy obowiązek pielęgnować polskość. Jestem bardzo wdzięczna za możliwość uczestniczenia właśnie w jednym z nich. Nawiązałam przyjaźnie z młodzieżą z całego świata, przyjaźnie, które utrzymujemy do tej pory. Gdyby nie obóz prawdopodobnie nie poznałabym tylu wspaniałych ludzi. Cieszę się, że miałam taką możliwość. — powiedziała Olivia opisując pobyt w Ostródzie.


Obozy w Polsce, organizowane m.in. przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, Fundację na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych odgrywają bardzo ważną rolę w życiu młodzieży. Dzięki bogatym programom i starannie opracowanym metodom ich realizacji, pozwalają one “wyposażyć” młodych Polaków w narzędzia pracy lidera oraz wiedzę o Polsce, o jej historii, geografii, tradycjach i kulturze oraz nabyć umiejętność skutecznej promocji Polski na świecie. A to przekłada się na zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym w kraju zamieszkania, w Polsce i na świecie, bowiem uczestnicy zostają wyposażeni w wiedzę, która usprawni ich aktywność lokalną i będzie doskonałą okazją do rozwoju ich kompetencji. Obozy takie dają szansę na współpracę z liderami polonijnymi z innych państw oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji współpracujących z Polonią a także przygotowują do opracowywania i wdrażania projektów promujących Polskę za granicą.


Obozy liderskie z roku na rok zyskują na popularności. Świadczy to o istniejącej wśród młodzieży polonijnej potrzebie bezpośredniego kontaktu z Polską. Ma to miejsce szczególnie w przypadku tych osób, które poprzednio nie miały możliwości osobistego poznania Polski. 

Źródła: Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Kancelaria Prezydenta RP, Archiwum prywatne, Kwartalnik "Asystent" Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

10 wyświetleń
bottom of page