Wladyslaw Zachariasiewicz Memorial Journalism Scholarship

$2,500

Scholarship Amount

Graduate School Students

Grade Level

American Council for Polish Culture

Institution

June 30, 2021

Application Due

Requirements

Applicant must be a U.S. citizen, or a permanent resident of the U.S., admitted for at a fully accredited university in the United States or Poland. Student applying must have clearly demonstrated their defined interest in a career in enterprise journalism in the public interest.

About the Institution

American Council for Polish Culture

PSM

Dla młodzieży.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc. jest organizacją niedochodową zwolniona z podatku na mocy sekcji 501 (c)(3) Kodeksu Podatkowego. Darowizny można odliczyć od podatku, zgodnie z prawem.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona internetowa zaprojektowana przez Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png