top of page

Get involved

How it works (Process)

Benefits

Projects

Database

Internship/Job Opportunity Submission Form

Na czym polega program?

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży poszukuje wolontariuszy do udziału w akcji rejestrowania wyborców na Greenpoincie, NY. Celem akcji jest zarejestrowanie do głosowania jak największej ilości wyborców Polskiego pochodzenia w tych okręgach wyborczych, w których jest najwięcej Polonii.

Działaj razem z nami — weź udział w wydarzeniach, zdobywaj punkty za współpracę z nami i stań wzmocnij swoje zaangażowanie dołączając do Korpusu Wolontariuszy!

1991

Założenie Organizacji Studentów Polskich

Grupa studentów polonijnych postanawia założyć organizację skupiającą środowisko studenckie w metropolii nowojorskiej. 4 listopada 1991 r. w Konsulacie RP w Nowym Jorku odbywa się spotkanie założycielskie  i zidentyfikowano dwa główne cele: integrację polskiego środowiska akademickiego oraz upowszechnianie informacji na temat studiów w USA.

1995-2000

Integracja organizacji w Polonii

Działania integracyjne zaczęły przynosić efekty w postaci rosnącej popularności inicjatyw takich jak rajdy studenckie, doroczne pikniki czy wspólne uczestnictwo w Paradzie Pułaskiego oraz ciągle poszerzającej się listy kontaktów ze studentami i polskimi klubami na uczelniach w Nowym Jorku i New Jersey.

1991

Współpraca z organizacjami polonijnymi

Przy współpracy ze stowarzyszeniem Polonia Technica odbywa się sesja informacyjna o edukacji w USA, “Studia4U”, kontynuowana przez kolejne 15 lat. Współpraca z redakcją "Nowy Dziennik" pozwala naprowadzenie regularnych, cotygodniowych dyżurów telefonicznych, odpowiadając na zapytania o możliwości podjęcia czy kontynuacji studiów w USA. 

1994-1995

Rozwój Organizacji Studentów Polskich

Organizacja studentów Polskich został zarejestrowana jako organizacja użyteczności publicznej (not-for-profit) i wydaje mini-informatora o studiowaniu w USA. Odbywają się też pierwsze spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych studiami w USA.

1997

Pierwszy Bal Studenta

Na polu integracyjnym obok (coraz bardziej popularnych) rajdów i pikników w kalendarzu Organizacji pojawia się doroczny Bal Studenta, z którego dochód przeznaczony został na program stypendialny OSP.

bottom of page